ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ

โพสต์17 พ.ค. 2558 20:59โดยSomchai Bba


ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 16:16
                เขียนโดย นายจิรวัฒน์ เพชรกุล

                    สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้


หนังสือเวียน ว7/2558
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คำอธิบายและตัวอย่าง

แบบคำขอและแบบรายงาน
  PA.1
  PA.2
  PA.3/1
  PA.3/2
  PA.3/3
  PA.3/4
  PA.4
  PA.5
  PA.6

สิ่งที่ส่งมาด้วย(2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย(3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย(4)

                    ที่มา :  http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1327-v7-2558

    Comments