1บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่่ 23พุธ, 06 พฤษภาคม 2015ศังกร รักชูชื่น116
2บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่่ 22อังคาร, 28 เมษายน 2015ศังกร รักชูชื่น75
3บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่่ 21พุธ, 08 เมษายน 2015ศังกร รักชูชื่น71
4บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 20อังคาร, 31 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น79
5บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 19อังคาร, 24 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น63
6บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 18อังคาร, 17 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น110
7บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 17พุธ, 11 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น90
8บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 16จันทร์, 02 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น96
9บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 15จันทร์, 02 มีนาคม 2015ศังกร รักชูชื่น98
10บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 14จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015ศังกร รักชูชื่น124
11บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 13อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015ศังกร รักชูชื่น105
12บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 12ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015ศังกร รักชูชื่น116
13บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 11อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2015ศังกร รักชูชื่น159
14บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 10พุธ, 21 มกราคม 2015ศังกร รักชูชื่น154
15บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 9จันทร์, 12 มกราคม 2015ศังกร รักชูชื่น163
16บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 8พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015ศังกร รักชูชื่น138
17บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 7อังคาร, 23 ธันวาคม 2014ศังกร รักชูชื่น163
18บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 6พุธ, 17 ธันวาคม 2014ศังกร รักชูชื่น158
19บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 5อังคาร, 09 ธันวาคม 2014ศังกร รักชูชื่น194
20บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 4อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014ศังกร รักชูชื่น145
21บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 3จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014ศังกร รักชูชื่น380
22บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 2อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014ศังกร รักชูชื่น482
23บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 1พุธ, 22 ตุลาคม 2014ศังกร รักชูชื่น878