ประชุมเตรียมการร่วมจัดประชุมสัมมนาและมอบรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์31 พ.ค. 2558 18:28โดยSomchai Bba


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการประชุมเตรียมการร่วมจัดประชุมสัมมนาและมอบรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน ๑๐ โรงเรียน


                                                    ประเด็นในการประชุม คือ
                            - กำหนดการ “ประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน” ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
                            - เงินรางวัล
                            - การนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ บนเวที
                            - นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ
                            - นักเรียนร่วมงาน
                            - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรางวัล, เงินสนับสนุนนิทรรศการ + ค่าจ้างเหมารถ