การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8

โพสต์16 ต.ค. 2557 21:52โดยSomchai Bba

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ สพม.8 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  
เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย 1. นายสมพงษ์ ตำนานทอง  2. นายกสิณ พงษ์พิทักษ์  3. นายขนาน ชิตณรงค์  4. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  
5. นางศุภร เสาวัง  6.นางกันยารัตน์  รัตนชงค์  7.นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  และ 8.นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ Comments