การประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ฯ

โพสต์14 พ.ค. 2558 23:58โดยSomchai Bba

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สำหรับผู้เข้าประชุม ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

Comments