การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์20 เม.ย. 2558 15:25โดยSomchai Bba
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 เรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน 
รายละเอียดดังแนบ
Comments