กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"

โพสต์19 ต.ค. 2557 20:49โดยSomchai Bba

กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเนื้อหาของเรียงความจะเป็นเรื่องไปสู่การปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร และมีรางวัลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำค่านิยม ๑ ใน ๑๒ ประการ มาถ่ายทอดได้อย่างอิสระ 
สำหรับการประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
ผู้ชนะในระดับต่าง ๆ จะได้รับ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  และระดับอุดมศึกษา ได้รับเงินรางวัล จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   โดยจะพิจารณาผลงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศผลภายในสิ้นเดือนมกราคม