เปิดรับสมัครแอดมิชชัน' 58 วันที่ 10-17 พ.ค.

โพสต์30 เม.ย. 2558 20:07โดยSomchai Bba
เตรียมพร้อม! สอท. ประกาศรับสมัครแอดมิชชัน 10 - 17 พ.ค. ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระบุปีนี้รับจำนวน 1.18 แสนคน ชี้เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3 พันคน เผย ม.เกษตรฯ รับมากสุด 8,893 คน รองลงมา ม.บูรพา 4,573 คน และ ม.รังสิต 4,040 คน 

       
       วันที่ 29 เม.ย.2558 ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ว่า การรับสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแอดมิชชัน รับนักศึกษาได้ 118,528 คน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 87 แห่ง จำนวน 802 คณะ/สาขาวิชา แยกเป็น 4,114 รหัสวิชา แยกเป็นมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก ทปอ. จำนวน 24 แห่ง รับ 57,655 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 24 แห่ง รับ 22,210 คน, มหาวิทยาลัยเอกชน 34 แห่ง รับ 37,923 คน และสถาบันสมทบ 5 แห่ง รับ 740 คน โดยจะเริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6 - 17 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์ต่างๆ รวม 17 ศูนย์
       
       สำหรับการสมัคร กำหนดให้สมัครทางเว็บไซต์ สอท. ที่ www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 พฤษภาคมนี้ และกำหนดให้ชำระเงินวันที่ 10 - 19 พฤษภาคม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง หรือ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ ธนาคารธนชาต และปีนี้ สอท. ได้ร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพิ่มช่องทางชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่จุดบริการร้าน 7-11 และจุดบริการกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2558 ทางโทรสาร 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนและรายชื่อผู้ที่ตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สอท. ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล วันที่ 16 - 26 มิถุนายนนี้ ทางโทรสาร 0-2354-5155-6, 
       
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือ www.aupt.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศกับสมาคมฯ รวมถึงเว็บไซต์เคาน์เตอร์เซอร์วิส www.countersevice.co.th, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ที่สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือ www.aupt.or.th นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการคำนวณคะแนน สมาคมได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions 58 ไว้บน www.aupt.or.th ขอให้นักเรียนใช้โปรแกรมคำนวณของสมาคม ที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร. 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6
       
       ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยอดเปิดรับสมัครของปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 3,000 คน เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยในส่วนของสถาบันสมทบเพิ่มขึ้น 1แห่ง ที่เข้าร่วม ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ประจำปี 2558 มีจำนวน 87 แห่ง ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,902 คน 2. ม.เกษตรศาสตร์ รับ 8,893 คน 3. ม.ขอนแก่น รับ 2,050 คน 4. ม.เชียงใหม่ รับ 2,675 คน 5. ม.ทักษิณ 812 คน 6. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 827 คน 7. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,560 คน 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 625 คน 9. ม.ธรรมศาสตร์ 3,668 คน 10. ม.นครพนม 298 คน 11. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 220 คน 12. ม.นเรศวร 4,027 คน 13. ม.บูรพา 4,573 คน 14. ม.พะเยา 2,065 คน 15. ม.มหาสารคาม 2,433 คน 16. ม.มหิดล 1,437 คน 17. ม.แม่โจ้ 4,220 คน 18. ม.แม่ฟ้าหลวง 1,510 คน 19. ม.วลัยลักษณ์ 1,470 คน 20. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1,869 คน
       
       21. ม.ศิลปากร 2,988 คน 22. ม.สงขลานครินทร์ 3,564คน 23. ม.อุบลราชธานี 1,444 คน 24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,525 คน 25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26. มทร.กรุงเทพ 700 คน 27. มทร.ตะวันออก 1,130 คน 28. มทร.ธัญบุรี 1,195 คน 29. มทร.พระนคร 365 คน 30. มทร.รัตนโกสินทร์ 425 คน 31. มทร.ล้านนา 1,115 คน 32. มทร.ศรีวิชัย 200 คน 33. มทร.สุวรรณภูมิ 670 คน 34. มทร.อีสาน 504 คน 35. มรภ.กาญจนบุรี 216 คน 36. มรภ.จันทรเกษม 430 คน 37. มรภ.ชัยภูมิ 360 คน 38. มรภ.ธนบุรี 2,130 คน 39. มรภ.นครสวรรค์ 950 คน 40. มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 2,816 คน
       
       41. มรภ.พระนครศรีอยุธยา 675 คน 42. มรภ.พิบูลสงคราม 755 คน 43. มรภ.มหาสารคาม 950 คน 44. มรภ.ราชนครินทร์ 205คน 45. มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,915 คน 46. มรภ.สวนดุสิต 1,370 คน 47. มรภ.สวนสุนันทา 1,849 คน 48. มรภ.สุรินทร์ 285 คน 49 มรภ.เพชรบุรี 1,000 คน 50. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 40 คน 51. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 25 คน 52. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 40 คน 53. สถาบันการพลศึกษา 435คน 54. ม.กรุงเทพ 1,580 คน 55. ม.กรุงเทพธนบุรี 1,140 คน 56. ม.เกษมบัณฑิต 3,050 คน 57. ม.เกริก 1,715 คน 58. ม.คริสเตียน 810 คน 59. ม.เจ้าพระยา 400 คน 60. ม.เซนต์จอห์น 220 คน 61. ม.ตาปี 275 คน 62. ม.เทคโนโลยีมหานคร 240 คน 63. ม.ธนบุรี 580 คน 64. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 945 คน 65. ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,960 66 ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ 110 คน 67.ม.เนชั่น 400 คน 68.ม.พายัพ 1,470 คน 69.ม.ฟาร์อีสเทอร์น 1,030 คน 70.ม.ภาคกลาง 1,000 คน
       
       71. ม.รังสิต 4,040 คน 72. ม.ราชธานี 810 คน 73. ม.วงษ์ชวลิตกุล 735 คน 74. ม.เวสเทิร์น 870 คน 75. ม.ศรีปทุม 1,450 คน 76. ม.สยาม 1,170 คน 77. ม.หอการค้าไทย 3,645 คน 78. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1948 คน 79. ม.อีสเทิร์นเอเชีย 810 คน 80. ม.หาดใหญ่ 1150 คน 81. วิทยาลัยเชียงราย 310 คน 82. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 140 คน 83. วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก 360 คน 84. วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน 85. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 180 คน 86. วิทยาลัยนครราชสีมา 810 คน และ 87. วิทยาลัยสันตพล 1,330 คน