ประชุมสัมมนา"สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"

โพสต์11 มิ.ย. 2558 10:31โดยSomchai Bba
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ผอ.ศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จังหวัดราชบุรี  จำนวน ๒๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา"สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน" ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี 

โดย...โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา และโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"

ภาคเช้า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และโรงเรียนบ้านคาวิทยา รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมิน จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ภาคบ่าย โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๑๖ โรงเรียน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"


วิดีโอ YouTube

                             เผยแพร่เมื่อ 9 มิ.ย. 2015

                            โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
                            ตัวอย่าง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก


วิดีโอ YouTube


                             เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2015
                             การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน 
                             ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘