สรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์7 ก.ค. 2557 01:00โดยSomchai Bba

ด่วนมาก!
 สพฐ. ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ถึง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ยึดตามตราประทับทางไปรษณีย์ และไม่อนุญาตให้ส่งตรงไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี)