อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

โพสต์23 พ.ค. 2558 20:40โดยSomchai Bba

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
 
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม(INCLUSIVE SCHOOL) เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี   ในวันที่ ๗ - ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘

โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
        ๑. ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
        ๒. ศึกษานิเทศก์ศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
        ๓. ครูวิไลรัตน์ วรรณวิไลย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
        ๔. ครูอาคม สมพามา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ข่าวโดย ศึกษานิเทศก์ศุภร เสาวัง