ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน 
จากพี่ขวัญ
          
      เรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
              มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
                           พี่ดา คะ


        มีการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
      ทำให้เรามีประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
              พี่เหมียวคะ

 

การศึกษาคือการเพิ่มปัญญาและสร้างมูลค่าแห่งชีวิต

                             พี่ฟาง คะการศึกษาดูงานภายในประเทศ รุ่น 21 และ รุ่น 22 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง