ตัวอย่าง Header

        นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์                      https://sites.google.com/site/krusarinthorn
        นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์                      https://sites.google.com/site/kruanate
        นางสาวอินทิรา สังข์อุดม                        https://sites.google.com/site/kruinintira
                                                                 https://sites.google.com/site/kruintiramath

        นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ                    https://sites.google.com/site/krusirikulmath
                    
        ตัวอย่างGoogleSites >>>      https://sites.google.com/site/banjumrung/
                                                     https://sites.google.com/site/leknamphi/
                                                     https://sites.google.com/site/watkungtaphao/
                                                     https://sites.google.com/site/krutop109/ >>นายสุพร ศิริปี มัธยมวัดดอนตูม
                                                     https://sites.google.com/site/petaxiboat/home >> นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ บรมราชินีนาถฯ
                                                     https://sites.google.com/site/kupalum/ >> นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา นิวิฐราษฎร์ฯ
                                                     https://sites.google.com/site/kruaumdsl/ >> นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
                                                     https://sites.google.com/site/krujassada/ >> นายเจษฎา ศรีนวล  พระแท่นดงรังฯ
                                                                                                           
        
ตัวอย่าง Banner
Code 

หนังสือราชการ สพฐ.
http://www.obec.go.th/embed/documents

คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
http://e-office.sesao8.go.th/newsdaily.php

ราคาน้ำมัน
<iframe frameborder=0 width="195" height="360" scrolling="no" src=http://www.pttplc.com/th/getoilprice.aspx></iframe>

<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>

พยากรณ์อากาศ
<iframe src="http://www.tmd.go.th/daily_forecast_forweb.php" width="180" height="260" scrolling="no" frameborder=0></iframe>

ผลสลากกินแบ่ง
<iframe src ="http://www.numwan.com/lottery/lottery.htm" marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 vspace=0 frameborder=0 scrolling=No width=150 height=190></iframe>

<iframe src="http://news.sanook.com/lotto/icheck/" width="300" height="370"></iframe>

ราคาทองคำ
<iframe src="http://namchiang.com/ncgp2-1.swf" width="172" height="165" frameborder="0" marginheight=0 marginwidth=0 scrolling="no"></iframe>

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
<iframe marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.bangkokbank.com/fxbanner/banner1.htm" frameBorder=0 width=173 scrolling=no height=165></iframe> 

แผนที่ประเทศไทย
<iframe id=shortnews border=0 name=I1 
framespacing=0 src="http://www.thailandtraveldb.com/thailand/free_map.php" frameborder=NO 
width=500 scrolling=no height=780 allowTransparency></iframe>

ข่าวครูไทย

นาฬิกา
<EMBED src=http://i172.photobucket.com/albums/w2/nbee_flash/NB/NBee32.swf WIDTH=180 HEIGHT=180 wmode=transparent quality=high loop=true bgcolor=#000000 TYPE="application/x-shockwave-flash" 

<EMBED src=http://i172.photobucket.com/albums/w2/nbee_flash/NB/NBee29.swf WIDTH=180 HEIGHT=180 wmode=transparent quality=high loop=true bgcolor=#000000 TYPE="application/x-shockwave-flash"